STICHTING PEUTERSPEELZAALWERK ASSEN (SPA)

Met ingang van 1 januari 2018 beÃĢindigt SPA haar werkzaamheden.
De peuterspeelzalen gaan verder als peuteropvang bij verschillende kinderopvangorganisaties.
In onderstaand overzicht kunt u zien bij welke kinderopvangorganisatie de peuterspeelzalen vanaf 1 januari 2018 deel van uitmaken. Voor eventuele vragen kunt u bij desbetreffende organisatie terecht.

CONTACTGEGEVENS KINDERORGANISATIES

PLATEAU KINDEROPVANG CKC DRENTHE KINDEROPVANG STICHTING PEUTERWERK
Laak 1
9406 HX ASSEN
T) 0592-301993
Groningerstraat 96
9402 LL ASSEN
T) 0592-409865
Schoolstraat 1
9461 AA GIETEN
T) 088 03 05 188
E) info@aska.nl E) kinderopvang@cogdrenthe.nl E) info@stichtingpeuterwerk.nl

 

Vanaf 1 januari 2018 is de SPA alleen nog maar bereikbaar via het e-mailadres info@spa-assen.nl